Når kunder tar kontakt med Godt Blikk kan det være av mange forskjellige årsaker og med mange forskjellige ønsker og problemstillinger.

En vanlig fremgangsmåte, etter henvendelse pr tlf eller mail, er at jeg kommer på et hjemmebesøk. Her gjennomgår vi huset (eventuelt spesifikke rom) som kunden ønsker hjelp til. Basert på hjemmebesøket skisserer Godt Blikk et utkast til et belysningsforslag – eventuelt også kombinert med et interiørforslag.

Godt Blikk lager også belysningsplaner for nybygg. Da møtes vi og diskuterer ønsker og behov ”på tegning”. Kunden får presentert en fullstendig plan som ofte blir presentert hos leverandører hvor alle foreslåtte belysninger står utstilt.

I begge tilfeller holder vi tett kontakt for å finne den beste løsningen og det beste resultatet for den enkelte kunde.